Aleksander Newski – święty zdrajca

11 pytsite.lang@month_12_plural_two 2015, 10:52
Prawdziwy Rosjanin, święty człowiek, symbol Rosji, Aleksander Newski, kim tak naprawdę był?

To, że kości ł prawosławny uczynił Tatara, kata narodu rosyjskiego, swoim świętym, jest w pełni zrouzmiałe, ponieważ cerkiewnych reguł w żaden spos b nie łamał, a nawet na odwr t, na wszelkie możliwe sposoby starał się podnieść znaczenie cerkwi w życiu narod w słowiańskich, ogniem i mieczem wnosząc pałający krzyż w domy narod w, zasiedlających Ruś.

Także Stalin nie odkrył Ameryki swoim poleceniem nakręcenia filmu o Newskim, choć miało to miejsce w najgorętszym okresie wojny, a nawet kanonizował jego wyczyn i ustanowił w jego cześć order.

Ale to jeszcze nie koniec przyg d, ponieważ okazuje się, że postać Aleksandra Newskiego kojarzy się w Rosji z pojęciem patriotyzmu! Według danych sondażu, przeprowadzonego w 2008 roku przez stację Rossija , został on nawet nazwany symbolem narodu!

Tatar wielki Rosjanin!

R wnie śmieszny jest fakt, że w tym samym roku Newski otrzymał od Gruzina Stalina tytuł Postać Rosji !

Zorientujmy się dokładniej, kim tak naprawdę był Newski!

Tak historyk Aleksiej Wołowicz pisze o odrażającej postaci księcia:

Praktycznie cała europejska myśl historyczna prowadzi do tego, że właśnie kolaboracjonizm Aleksandra w stosunkach z Tataro-Mongołami, zdrada braci Andrieja i Jarosława w 1252 roku były przyczyną narzucenia Rusi jarzma Złotej Ordy .

Okazuje się, że właśnie Aleksander Newski był jednym z gł wnych winowajc w 240-letniego niewolnictwa narod w Rusi, ponieważ to właśnie on zmusił narody do uznania zwierzchnictwa Złotej Ordy bez walki.

Pogląd Wołowicza podziela także angielski historyk John Fennell w swojej pracy Kryzys średniowiecznej Rusi: 1200-1304 .

Historycy Danilewski, Beliński, Afanasiew

Aż do wejścia na ekrany w latach 40. XX wieku filmu Aleksander Newski , ta postać nie była nazywana inaczej niż zdrajca!

Ideologiczna maszyna Stalina wyidealizowała obraz tatarskiego księcia poprzez przypisanie mu niespotykanych strategicznych zdolności, miłości do rodziny, a ze zdrajcy ojczyzny uczyniła jej obrońcę i zbawiciela!

Kim tak naprawdę był książę Nowogrodzki?

Aleksander był tak naprawdę potomkiem rodu Czingisidow, a jego matka była c rką chana Batyja. Żeńska linia Czingisidow cieszyła się poważaniem wśr d Złotej Ordy, choć nie mogła pretendować na tron cesarski. Tak głosiła Wielka Jasa, zawierająca spis praw imperium mongolskiego.

Oficjalnie Aleksander uważany był za syna księcia Jarosława Wsiewołodowicza,kt ry rządził Suzdalem, a w 1245 roku przywołał ruskich książąt do uznania Batyja za swojego cara .

Po tym wydarzeniu aktywnie wsp łpracował z okupantami, wypełniając funkcję policji, i zbierał daninę z ziem ruskich dla Tatar w.

Powszechnie wiadomo, że Jarosław Wsiewołodowicz oddał swojego syna jako zakładnika Batyjewu. Ale o tym, że Aleksander został uznany przez Batyja za swojego syna, a przez syna Batyja, Sartaka, został uznany za brata i otrzymał imię Newriuj, wskutek czego potem zapewne otrzymał przydomek Newski, wszyscy z niewiadomych przyczyn milczą.

Nosowki i Fomenko nazywają go nawet synem Batyja.

Za rok urodzenia Newskiego, aby zgadzało się z datą Newskiej Bitwy, autorzy oficjalnych biografii uznają 1220, ale w rzeczywistości syn Jarosława, Aleksander, urodził się w 1230 roku i nie m gł mieć żadnego związku z bitwą ze względu na sw j młody wiek.

Rok 1230 potwierdza r wnież fakt, że uznany za brata Sartak, z kt rym Newski wypełnił mongolski obrzęd bratania z nacięciem rąk, zmieszaniem swojej krwi z kumysem i następnie piciem tego napoju na znak wiecznego braterstwta, odbywał się wyłącznie w wieku dziecięcym.

A Sartak, jak wiadomo, urodził się w latach 1229-1231 według obliczeń historyka Władimira Bielińskiego, kt ry podliczył, że jeśli wiadomo, że Batyj przyszedł na świat w 1208 roku, to jego syn m gł najprawdopodobniej urodzić się po 20, a nie po 10 latach.

Od 1238 roku do 1249, a nawet 1252 roku Aleksander Newriuj żył z Ordą, na co można znaleźć wiele dowod w.

Bohaterskie czyny

Wychodzi na to, że ani w Bitwie nad Newą, kt ra miała miejsce w 1240 roku, ani w Bitwie na jeziorze Czudzkim w 1242 roku Aleksander nie uczestniczył, i jedyne, na m gł zrobić, to przypisać sobie wojenną sławę swojego ojca.

Jeśli już mowa o wielkich bitwa, to także na ten temacie można znaleźć wiele mit w o bohaterskich, nieprawdopodobnych wyczynach.

Bitwa nad Newą, według źr deł rosyjskich, odbyła się na rzece Newie i była lekką potyczką ze stratami, w og lnym podsumowaniu, nie więcej niż 30 ludzi, a nie, jak twierdzą cerkiewne kroniki, ogromną bitwą z g rami zabitych. A nawet to starcie można por wnać do zwyczajnej napaści złodziei na przechodzącą karawanę kupc w.

Swoją drogą, nie najgorsza wersja przydomku Newski newski bandyta i rozb jnik, okradający kupc w!

A starcie na jeziorze Czudzkim z zatwardziałymi Teutonami to już zupełnie fantastyczna historia!

Opowiadać wersję, znaną z ekran w kina, nie będę, a skupię się na wersji z niemieckiej kroniki:

Przedstawiciele zakonu niemieckiego, kt rych na ten moment było nie więcej niż 150, uderzyli na atakujący oddział Nowogrodc w, ale nie oszacowali swoich sił i wpadli pod l d. Uściślijmy, na jeziorze Czudzkim zginęło około 20 Niemc w.

Niech już będzie, nie zdążył Aleksander Newski na miejsce swoich wyczyn w, ale pojawia się jeszcze jedno pytanie- za co został kanonizowany?

Za to, że bronił ziem Ordy? Zbierał daninę i gasił antytatarskie wystąpienia Rosjan?

Za obronę terytorialnej jedności ogromnego imperium tatarsko-mongolskiego przed zachodnimi sąsiadami?

Ojciec Aleksandra

Wypadałoby także oddać to, co się należy, ojcu Aleksandra.

Ten, p ki syn r sł, za swoje zasługi dla Ordy został mianowany księciem Kijowa! Należy jednak przyznać, że nie cieszył się tym długo, ponieważ umarł w drodze na tron.

Wyczyn Newskiego

Przyszedł czas, aby i syn pokazał, co potrafi! A pokazał pierwszorzędnie.

Kiedy Aleksander dowiedział się, że jego brat Andriej, rządzący w Rostowie, książę Daniła Galicki i Jarsław Twerski zdecydowali się wystąpić przeciwko Ordzie, wydał ich na pewną śmierć, nie oszczędzając swojego brata.

W nagrodę za to został mianowany księciem Włodzimierza, otrzymał ogromną armię i z jej pomocą zalał Ruś krwią i ogniem.

Nie spos b policzyć oddanych w niewolę ludzi, spalonych wsi i miast.

O okrucieństwie Aleksandra nawet bano się m wić, masowymi egzekucjami i nieludzkimi torturami odpłacił Rusi ojczyźnie. Nabijał ludzi na pal, wykuwał oczy, odcinał nosy.

Prawdziwie święty człowiek!

11 lat zalewał on krwią Ziemię Ruską i pięć krwawych karnych ekspedycji poprowadził bohater Ordy, nie zlitował się nawet nad własnym synem Wasilijem, kt ry poprowadził Nowogr d do walki z ojcem.

Wsławił się także Newski spisem ludności, dzięki kt remu praktycznie wprowadził prawomocne niewolnictwo, nakładając na każdego podatek i wprowadzając zakaz opuszczania miejsca zameldowania bez pozwolenia władzy zaborcy!

Reakcja cerkwi

A co zrobił kości ł prawosławny? Kanonizował Newskiego!

Myślicie, że to była pomyłka? Absolutnie nie, kości ł prawosławny kanonizował swojego prawdziwego bohatera, ponieważ dla cerkwi czas niewoli mongolsko-tatarskiej stał się okresem największego rozwoju! Klasztory rosły jak na drożdżach, zbudowano około 400 nowych klasztor w, w kt rych panowało zepsucie, obżarstwo i pijaństwo.

Cerkiew kontrolowała nar d, uznawała teorię Tatar w o wybraniu ich narodu przez Boga i szczeg lnej roli tego właśnie narodu, głosiła posłuszeństwo i poddanie się niewoli tatarskiej, uznała za świętego prawnuka Czyngis chana pod imieniem świętego Piotra, carewicza Ordyńskiego, a także prawnuka włodzimierskiego baskaka Amyrchana.

Kości ł prawosławny kanonizował Newskiego za to, że ten nie pozwoli, aby katolicyzm dotarł na Ruś!

Tak, właśnie!

Cerkiew nagrodziła go za to, że nie pozwolił Ukrainie, Rusi dokonać swojego europejskiego wyboru!

Przypomnijmy, że książę Daniła Galicki, kt ry kontynuował walkę z Tatarami, rozpoczął politykę, kt ra miała na celu zbliżenie Rusi z Europą, z przyjętym przez nią katolicyzmem!

Jak pisał Sołżenicyn Poprzez niedopuszczenie na Ruś katolicyzmu Newski skazał ją na wielowiekową niewolę.

Wyznanie wiary Aleksandra Newskiego

Wystarczy już o cerkwi, ale jakiego wyznania był sam Newski?

Nigdy nie zgadniecie!

Zapewne założycie, że był, jak i wszyscy Tatarzy, prawosławnym chrześcijaninem, i nie będzie to błędem. Ale jakie będzie wasze zdumienie, gdy dowiecie się, że był także:

Katolikiem, ponieważ w 1248 roku przyjął katolicyzm, idąc za przykładem swojego ojca, księcia Jarosława. Fakt ten potwierdza list dziękczynny papieża Innocentego IV, kt ry, opr cz podziękowań, pisze także, że skieruje arcybiskupa do zbudowanej dzięki protekcji Newskiego bazyliki w Pskowie!

Muzułmaninem, ponieważ przed swoją śmiercią w 1263 roku przyjął islam w stolicy Mongoł w. Nowy chan Złotej Ordy, Berke, był pierwszym chanem-muzułmaninem, a Newski był elastycznym politykiem.

Zakończenie

Polityczna elastyczność nazywana jest w narodzie dużo prościej po prostu prostytucją. Aleksander Newski był wyr żniającą się, nieprzeciętną, mongolsko-tatarską polityczną prostytutką.

Karol Marks wysoko ocenił miłość do ojczyzny prawdziwego patrioty i scharakteryzował go jako mieszankę tatarskiego kata, służalczyka i wysoko postawionego pachołka.

Historyk J. Afanasiew pisze o nim: Dzisiejsze mitologiczna świadomość przyjmie wiadomość o tym, że książę faktycznie był pierwszym kolaborantem zupełnie jednoznacznie jako antypolityczne oszczerstwo.

Angielski historyk John Fennell oznajmia: Jakie wnioski można wyciągnąć z tego, co znamy o Aleksandrze, jego życiu i rozrywkach? Czy był wielkim bohaterem, obrońcą rosyjskich granic przed zachodnią agresją? Czy uratował Ruś przez teutońskimi rycerzami i szwedzkimi najeźdźcami? Czy jego samoupokorzenie, a nawet upokorzenie przed Tatarami ze Złotej Ordy można uważać za bezinteresowne dążenie do ocalenia Ojczyzny? Te fakty, kt re można wyciągnąć z dostępnych źr deł, zmuszają nas poważnie rozważyć każdy problem, zanim odpowiemy na kt rykolwiek z tych pytań twierdząco.

Więc i wy pomyślcie, ile jest warte państwo, kt rego bohater był zdrajcą i kapitulantem, sprzedawczykiem, kolaborantem, katem, gnębicielem, polityczną i, jak się okazało, r wnież religijną prostytutką