Kaczyński pomylił się 50 tysięcy razy. Z Ukrainy przyjęliśmy nie milion, lecz 20 uchodźców

8 pytsite.lang@month_11_plural_two 2016, 23:57
Portal Uchodźcy.info sprawdził wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który w europejskich gazetach puszył się, że Polska przyjęła milion ukraińskich uchodźców. Okazuje, że przyjęliśmy ich 20, w tym 18 z odwołania.

"Unia Europejska i Niemcy zapominają łatwo, że ponad milion Ukraińców to uchodźcy przyjęci w Polsce". Jarosław Kaczyńskiwywiad: la Repubblica, DIE WELT, El País, Le Figaro, Le Soir - 09/10/2016

Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował właśnie najnowsze dane na ten temat. Na ich podstawie portal Uchodźcy.info przygotował odpowiedzi na kilka podstawowych pytań.

Ile Ukrainek i Ukraińców poprosiło w Polsce o azyl?

 • Od 2013 do końca października 2016 roku prośbę o ochronę międzynarodową w Polsce złożyło 5789 Ukraińców i Ukrainek.

Czy Polska im pomogła?

 • Od 2013 roku Polska przyznała status uchodźcy zaledwie 20 Ukraińcom (w tym 18 z odwołania).

 • Od 2013 roku Polska nadała inne formy ochrony międzynarodowej 103 Ukraińcom.
 • W przypadku 1551 Ukraińców umorzono postępowanie.
 • Odmówiono ochrony 3077 Ukraińcom odsyłając ich najczęściej z powrotem do kraju.

"To znaczy, że polskie państwo jakiejś formy ochrony międzynarodowej udzieliło 123 osobom z Ukrainy. To tylko 2 proc. Ukrainek i Ukraińców spośród tych, którzy się o nią ubiegali".

Skąd pochodzili Ukraińcy, którzy poprosili w Polsce o azyl?

 • Największe grupy poszukujących schronienia pochodziły z obwodu donieckiego (58 proc.), obwodu ługańskiego (18 proc.) i Krymu (12 proc.).

"Oznacza to, że 88 proc. Ukraińców proszących w Polsce o azyl pochodzi z regionów Ukrainy, w których toczy lub toczył się wojenny konflikt".

Na jakie przyczyny ucieczki powołują się Ukraińcy proszący o azyl?

 • 76 proc. powołuje się na ogólną niebezpieczną sytuację w regionie ich zamieszkania na wschodzie Ukrainy. W tym osoby, które obawiają się o swe bezpieczeństwo ze względu na publiczne wypowiedzi popierające jedność Ukrainy;

 • 13 proc. obawia się prześladowań ze względu na przekonania polityczne niezgodne z polityką Donieckiej czy Ługańskiej Republiki Ludowej oraz aktualnych władz Krymu;
 • 12 proc. obawia się o swoje bezpieczeństwo na Krymie ze względu na narodowość oraz wyznawaną religię (głównie Tatarzy). W tym także osoby, które opowiadały się za przynależnością Krymu do Ukrainy;
 • 12 proc. chce uniknąć wcielenia do armii ukraińskiej – z uwagi na przekonania religijne bądź pacyfistyczny światopogląd.

Jakie jest wykształcenie Ukraińców proszących w Polsce o azyl?

 • Wykształcenie wyższe – 25 proc. proszących o azyl.

 • Średnie – 74 proc.

Z danych tych bezsprzecznie wynika, że – wbrew słowom Jarosława Kaczyńskiego – Polska nie przyjęła miliona uchodźców z Ukrainy lecz 50 tys. razy mniej. Na masową skalę odmawialiśmy azylu Ukrainkom i Ukraińcom uciekającym z regionów objętych konfliktem zbrojnym.

Wypowiedź prezesa PiS to nieprawda bądź manipulacja opinią publiczną i to międzynarodową, bo wywiad ukazał się w La Repubblica, Die Welt, El Pais, Le Figaro, Le Soir.

Chyba że Kaczyńskiemu uchodźcy pomylili się z wizami, jakie dostali Ukraińcy i Ukrainki w 2016 r. Było ich (wiz) 940 tys., na koniec roku na pewno będzie milion. Wizymają liczne przewagi nad uchodźcami, nie trzeba dla nich budować ośrodków, nie jedzą i nie chorują.