Опубліковано проект ЗУ «Про олігархів»

3 июня 2021, 13:38
Це повний треш)

Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)

1. Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;
2) має значний вплив на засоби масової інформації;
3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Стаття 8. Декларація про контакти
1. У випадку контакту публічного службовця, зазначеного в частині п’ятій цієї статті, з особою, включеною в Реєстр, або її представником, такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.
2. Для цілей застосування цієї статті під контактом з особою, включеною до Реєстру, розуміється зустріч та розмова (у тому числі проведені он-лайн) будь-якого змісту, крім заходів, вказаних у частині третій цієї статті.
Особи, включені до Реєстру, та їх представники зобов'язані перед початком зустрічі (розмови) повідомляти публічних службовців про факт включення відомостей про себе (або осіб, яких вони представляють) до Реєстру.

Декларація про контакти повинна містити відомості про:
1) особу, яка її подала;
2) особу, яка включена до Реєстру, її представника, з якою (яким) відбувся контакт;
3) дату і місце зустрічі (розмови), її короткий зміст.