Роль запорозьких козаків у Віденській битві 1683 року, частина 2

11 липня 2016, 12:37
Історик І.Назарко відзначав, що під час оборони Відня до складу польської армії входило сім козацьких полків загальною чисельністю З тис. чоловік.

Історик І.Назарко відзначав, що під час оборони Відня до складу польської армії входило сім козацьких полків загальною чисельністю З тис. чоловік. Але це не відповідає історичній дійсності. Про те, що під австрійською столицею було лише 150 козаків, писав головний учасник і свідок тих подій Ян III Собеський.

Це підтверджують також документи, введені до наукового обігу польськими дослідниками. Щодо сучасних вітчизняних істориків (головно, популяризаторів), то вони зазвичай посилаються на літопис С.Величка, в якому говориться, що король Собеський поспішив з кільканадцятьма чи не двадцятьма тисячами доброго затяжного козацького молодця в них були начальниками Палій, Іскра і Самусь , однак правдивість цієї літописної інформації вже давно спростована І.Німчуком.

Водночас відзначимо, що компут Війська Запорозького, укладений наприкінці 1683 р. (а саме на нього посилається І.Назарко в своєму твердженні), справді нараховував 3 тис. козаків.

Проте це були полки, які приєдналися до польського війська після битви під Віднем, у кінці вересня. Під керівництвом полковників В.Іскрицького та Булук-Баші перебувало по 500 козаків, М.Булиги, А.Зеленецького, К.Станецького, Я.Дуніна-Раєцького, а також невідомого полковника (його імені немає в реєстрі) по 400 чоловік.

Зустрічається також такий перелік козацьких старшин у цьому поході: Степан Куницький, Василь Іскрицький (Іскра?), Семен Корсунець, Яків Ворона, Адам Зеленецький, Заленський, Булукбаша, Олександр Барабаш, Максим Булига, Криштоф Лячинський, Казимир Санецький, Трофим Кохан і Ян Кобилян.

Згідно з Ординацією плати Війську Запорозькому коштом Отця Святого Інокентія XI за субсидією Корони Польської проти неприятеля меча святого , кожному із семи полковників виплачувалося 600 злотих за рік, а також голландського сукна на 132 злотих та лисячого хутра разом із витратами на кравецькі потреби на 90 злотих.

Загальна сума витрат на козацьких полковників становила 5754 злотих. На сімох полкових осавулів видавалося 2625 злотих, генеральному писарю та військовому судді по 375, шістьом полковим писарям 756, двадцяти трьом сотникам 7245, семи полковим хорунжим 1050, двадцяти трьом сотенним хорунжим 2760, двадцяти трьом сотенним осавулам 2576, двісті дев яносто одному курінному отаману (десятнику) 32 592, двом тисячам шестистам одинадцяти рядовим козакам 211 491.

Отже, вся грошова сума (до неї входили й витрати на сукно ) визначалась у 267 599 злотих (зустрічається також цифра 277 402. Із цієї суми 182 тисячі субсидував Папа Римський, 95 з половиною тисячі сам король).

1683 роком слід датувати ще одну Ординацію плати Війську Запорозькому , до якої було внесено три полки загальною чисельністю 1200 чоловік. Деякі польські історики чомусь датують цей документ 1689 р. Однак зміст Ординації , а також додаткові архівні джерела переконують, що вона була складена для козаків, які мали брати участь у віденській операції 1683 р. (підтвердженням є повідомлення з Варшави від 19 квітня того ж року, про яке згадувалося вище).

Згідно з Ординацією , полковникам Я.Вороні (до речі, його ім я не зустрічається у пізніших документах; можливо, він загинув під час походу в Угорщину), С.Корсунцю та Киліяну було виплачено 107 646 злотих. Слід відзначити, що це втричі менше, ніж виплачувалося польській легкій кінноті такої ж чисельності.

Всього козаків було 3700 чоловік.

Ймовірно, що в післявіденському поході брали участь і окремі козацькі підрозділи (близько 400 800 чоловік), які прийшли з Лівобережної України та Запорозької Січі. Якщо врахувати вояків, котрі не були внесені до реєстрових чи сплатних списків, загальна чисельність українських козаків, що брали участь у відомих подіях, становила близько 5 тис. чоловік.

частина 1